Regulamin

Regulamin
Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy astomi.pl dostępny pod adresem www.astomi.pl prowadzony jest przez firmę ASTOMI Tomasz Zawada  zarejestrowaną w Centralnej ewidencji gospodarczej pod numerem Nip 6282126808 Regon 121490996 Siedziba firmy znajduje się w Jankowice 32-551,  ul. Okrężna 2. 

Regulamin zakupów

1. Sklep internetowy astomi.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.astomi.pl.

2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie astomi.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych astomi.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy paragon. Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przesłanie faktury w wersji elektronicznej. Na życzenie klienta wysyłamy fakturę w wersji papierowej.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich(standardowo współpracujemy z kurierami: Dpd, Inpost, Raben, Dhl, Pocztex). Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy. Cennik dostaw podany na stronie dotyczy tylko przesyłek krajowych.
6. Możliwe są następujące formy płatności: Przelew, Pobranie płatne u kuriera przy odbiorze przesyłki.
a. Przelewem. Po złożeniu zamówienia towaru w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniążków na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.
b. Pobranie, zamówienie jest przekazywane do realizacji na magazyn po jego złożeniu, płatność u kuriera przy odbiorze przesyłki.
7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu lub historii współpracy z danym Kupującym, astomi.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.
Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowania należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.

Przesyłki dostarczane są przez firmy kurierskie zazwyczaj w ciągu 1-2 dni. Przesyłki dostarczane przez Pocztę Polską (nie dotyczy przesyłek kurierskich Pocztex) dostarczane są zazwyczaj w ciągu 3-5 dni. ASTOMI Tomasz Zawada nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską i Firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

8. Produkty są objęte 12 miesięczną gwarancją dla konsumentów (nie dotyczy przedsiębiorców). Szczegółowe warunki realizacji serwisu gwarancyjnego, są określone w karcie warunków gwarancji. Klient zobowiązany jest do poinformowania sprzedającego o potrzebie oddania przedmiotu na serwis, należy wysłać email z opisem usterki na adres email: astomibiuro@gmail.com. Towar posiadający gwarancję serwisu należy wysłać na własny koszt na wskazany przez sprzedającego ASTOMI Tomasz Zawada adres (siedziby firmy, punktu stacjonarnego lub zewnętrzny serwis z którym współpracujemy). Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na Nasz koszt. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, uszkodzenia nieobjętego gwarancją, niewykonania poleceń telefonicznych Serwisu - Kupujący zostaje obciążony kosztami serwisu oraz przesyłki zwrotnej.
9. Sklep astomi.pl ponosi odpowiedzialność przez okres 2 lat od daty sprzedaży za zgodność towaru z umową. W przypadku niezgodności towaru z umową klient musi zawiadomić sklep zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. 

10. W przypadku niezgodności towaru z umową , zgłoszenie zawierające dokładny opis plus zdjęcia, należy przesłać na maila astomibiuro@gmail.com lub pod adres ASTOMI Tomasz Zawada ul. Okrężna 2, 32-551 Jankowice. Można również określić swoje żądania co do sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

11. Czas na rozpatrzenie reklamacji, w której klient żąda wymiany rzeczy, usunięcia wady lub obniżenia ceny wynosi 14 dni kalendarzowych. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru, jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy klient zostanie o tym poinformowany.

12. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.


13. Konsument poprzez złożenie zamówienia przyjmuje do wiadomości oraz potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty i zobowiązuje się zapłacić za zakupiony przedmiot a Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć Przedmiot bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży (jeżeli takie wskazano). Sprzedający zastrzega sobie prawo roszczeń w przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej, dlatego w przypadku wątpliwości prosimy nie dokonywać zakupu.

14. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (w szczególności za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia). Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu ASTOMI Tomasz Zawada ul. Okrężna 2, 32-551 Jankowice. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Oświadczenie takie można również złożyć w formie listu elektronicznego e-mail na adres mailowy firmy: astomibiuro@gmail.com. Sklep niezwłocznie dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, sklep w ciągu 14 dni od odstąpienia (data otrzymania listu, lub e-mail), nie wcześniej niż po otrzymaniu zwrotu towaru, zwraca wpłacone środki za towar. Sklep może pomóc zorganizować zwrot towaru, tzn. może złożyć firmie kurierskiej zlecenie na odbiór przesyłki od Kupującego i jej dostarczenie do Sklepu. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

15. Gwarancja nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.
Zachęcamy aby przy odbiorze przesyłki sprawdzać, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan kartonu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia prosimy w obecności kuriera sporządzić i spisać protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Przesłanie nam protokołu szkód znacznie przyśpieszy i uprości procedury reklamacyjne. W przypadku gdy uszkodzenie w transporcie nie jest widoczne przy odbiorze (czyli wówczas gdy opakowanie nie było uszkodzone, nawet jeśli Kupujący nie sprawdził zawartości przesyłki przy odbiorze), Kupujący, zgodnie z ustawą ma 7 dni na spisanie protokołu szkód. Uprości to znacznie wymianę towaru (lub częśći) - Szczegółowy opis procedury dla przesyłki uszkodzonej:

Zachęcamy wszystkich Kupujących/Odbiorców przesyłki do sprawdzania stanu zawartości przesyłki przy odbiorze:
1) Jeżeli opakowanie nosi ślady uszkodzenia Odbiorca przesyłki powinien sprawdzić zawartość odbieranej przesyłki i w przypadku uszkodzenia jej zawartości spisać z kurierem protokół szkód,
2) W przypadku jeżeli opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia, a po otwarciu przesyłki Odbiorca stwierdzi uszkodzenie, powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę (zgłoszenie mailowe astomibiuro@gmail.com) przesyłając krótki opis szkody oraz zdjęcia. Niezwłocznie powinien umówić się na infolinii firmy kurierskiej na spisanie protokołu szkód - protokół można spisać w ciągu 7 dni od odbioru.
Zalecamy sprawdzanie każdej przesyłki bezpośrednio po odbiorze przesyłki. Kurier jest zobowiązany aby umożliwić Państwu sprawdzenie przesyłki.
Nie może Państwu odmówić - należy jednak pamiętać iż prawo sprawdzenia przesyłki przysługuje po odbiorze przesyłki a nie przed.
Po spisaniu protokołu należy przesłać skan lub wyraźne zdjęcie na adres mailowy astomibiuro@gmail.com. Jeżeli spisanie protokołu nie następuje bezpośrednio przy odbiorze, Odbiorca przesyłki przesyła (mail) krótkie oświadczenie potwierdzające, że uszkodzenie nie powstało po Odbiorze przesyłki, potwierdzone prze innego domownika (przez świadka). Po przesłaniu w.w. dokumentów, niezwłocznie następuje wymiana części lub towaru w zależności od stopnia uszkodzenia (decyzję o sposobie wyeliminowania szkody podejmuje technik). Zalecamy wprowadzenie powyższych zasad do odbioru wszystkich Państwa przesyłek - wówczas każda Państwa reklamacja przebiegnie szybko i bezstresowo.

16. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

17. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

18. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie astomi.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

19. Sklep astomi.pl nie funkcjonował przed 25 grudnia 2014 r. czyli przed zmianą ustawy o prawach konsumenta.

20. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie UOKIK w zakładce: Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

21. Odpowiadamy na wszystkie pytania zadane przez Kupujących, z wyjątkiem tych, na które odpowiedź znajduje się w ogłoszeniu. Dlatego też, przed zadaniem pytania prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia i wszystkimi zakładkami na stronie astomi.pl. Konstrukcja treści ogłoszenia jest taka, iż nie podajemy cech które dany przedmiot nie posiada. Nie jesteśmy w stanie wypisać wszystkich cech i wartości niedotyczących przedmioty, dlatego podajemy te cechy które przedmiot posiada - konkluzją jest fakt, iż jeśli na aukcji nie wymieniono danej cechy to oznacza że przedmiot jej nie posiada (np. jeśli w ogłoszeniu nie podano że drzwi w autku są otwierane to oznacza iż drzwi nie są otwierane, jeżeli autko posiada drzwi otwierane, to w ogłoszeniu będzie taka informacja).

22. Sklep astomi.pl nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. W momencie wyjścia paczki z magazynu wysyłamy e-mail lub sms w którym podajemy numer listu przewozowego. Uwagi Kupującego w zakresie godzin dostarczenia, terminów dostarczenia nie są wiążące dla Sklepu.

23. Polityka prywatności: właściciel astomi.pl  firma ASTOMI Tomasz Zawada  zarejestrowana w Centralnej ewidencji gospodarczej pod numerem Nip 6282126808 Regon 121490996 z siedziba  w Jankowicach 32-551,  ul. Okrężna 2. w szanuje prawo użytkownika do prywatności i jest świadome obowiązku jej chronienia, dlatego też wszystkie dane są chronione i nie będą udostępniane osobom trzecim (z wyjątkiem firm współpracujących). Użytkownicy korzystający z astomi.pl mogą odmówić podania danych - jednak złożenie zamówienia i dokonanie zakupu wiąże się z koniecznością podania danych do wysyłki. Rejestracja w astomi.pl nie jest wymagana.

24. Użytkownik dokonując zakupu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez astomi.pl w celu zrealizowania dostawy na adres wskazany przez użytkownika, jak również w celach które są niezbędne aby prawidłowo wysłać i dostarczyć przesyłkę (np. uzgodnienie szczegółów zamówienia, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z modelem, kolorem zamawianego towaru lub z adresem i danymi kupującego), zgodnie z ustawą z dnia ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). ASTOMI Tomasz Zawada będzie administrować danymi, tj. przechowywać, przetwarzać oraz przekazywać podmiotom z nią współpracującym (firmy kurierskie, brokerzy kurierscy), w szczególności w celu realizacji dostawy, ciągłej poprawy obsługi klientów oraz informowania o produktach astomi.pl lub ofertach specjalnych. ASTOMI Tomasz Zawada deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte, ani przekazane osobom trzecim.

25. Zmiany Polityki prywatności. Wszelkie zmiany w polityce prywatności dotyczącej serwisu astomi.pl będą publikowane na niniejszej stronie. Mogą one wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub ze względu na rozwój serwisu.

26. Pliki Cookies. ASTOMI Tomasz Zawada wykorzystuje pliki cookie przechowywane na urządzeniu, z którego korzystasz (komputer, tablet, telefon). Pliki cookie są używane w serwisie, który odwiedzasz w celu: utrzymaniu sesji użytkownika po zalogowaniu, dostosowania zawartości serwisu internetowego do preferencji użytkownika.

27.Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie astomi.pl, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
- umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
- prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Sklep astomi.pl jako administratora danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest firma ASTOMI Tomasz Zawada z siedzibą w Jankowicach. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się mailowo: astomibiuro@gmail.com lub pisemnie na adres ASTOMI Tomasz Zawada ul. Okrężna 2, 32-551 Jankowice.

28. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży. Astomi.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem w tym jest to niezbędne do: umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w Sklepie astomi.pl; zakładania i zarządzania kontem Użytkownika, realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży; obsługi reklamacji w przypadku, gdy Użytkownik złoży reklamację; obsługi zgłoszeń i zapytań, które Użytkownik kieruje do Sklepu; kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od astomi.pl przetwarzania danych Użytkownika dla celów podatkowych i rachunkowych.

29. Astomi.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Jednocześnie astomi.pl nie stosuje automatycznego przetwarzania danych. Astomi.pl nie profiluje danych osobowych.

30. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraził. Użytkownik składając zamówienie nie ma obowiązku podawania danych osobowych, jednak są one niezbędne w celu realizacji zamówienia. Bez ich podania, astomi.pl nie będzie w stanie zrealizować zamówienia.

30. Uprawnienia użytkownika w zakresie przetwarzanych danych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przenoszenia danych osobowych Użytkownika, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez ragil.pl danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

31. Udostępnianie danych osobowych
astomi.pl udostępnia dane osobowe stronom transakcji wspierającym go w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kurierskie, wykonują usługi konsultingowe, zarządcze, audytowe, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowychastomi.pl może przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. astomi.pl nie przekazuje danych osobowych poza granice obszaru EU.

32. Okres przechowywania danych osobowych.
astomi.pl usuwa dane osobowe ze swoich dysków tak szybko jak tylko jest to możliwe. Nie dotyczy to sytuacji reklamacji, które są przetrzymywane co najmniej przez okres obowiązywania rękojmi. Dane wynikające z dokonanych przelewów, wystawionych faktur spółka dla celów podatkowych przetrzymuje co najmniej prze okres 5 lat od zakończenia roku, w którym rozliczono podatkowo transakcje których dane dotyczą.

33. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanje RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

34. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest PayPro S.A.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl